سپتامبر 10, 2020
اقدام اقلیمی آلمان

اقدام اقلیمی آلمان

برنامه اقدام اقلیمی آلمان تا سال ۲۰۳۰ هدف سال ۲۰۳۰ اقدام اقلیمی آلمان کاهش۵۵ درصدی انتشار گاز های گلخانه ای نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ است. […]
سپتامبر 10, 2020
پنل خورشیدی شفاف

پنل خورشیدی شفاف

پنل خورشیدی شفاف برای استفاده در پنجره های دو جداره پنل خورشیدی شفاف وقتی بین شیشه های پنجره دوجداره قرار می گیرند، به طور نامحسوس انرژی […]
سپتامبر 30, 2020
قرارداد خرید دومین توربین بادی 660KW پدیده مروزیست با صبا نیرو

قرارداد خرید دومین توربین بادی

قرارداد خرید دومین توربین بادی ۶۶۰KW شرکت پدیده مروزیست با صبا نیرو امضا شد. دکتر علیرضا جامی موسس گروه شرکت های راه نو از امضا قرارداد […]