شرکت پدیده مرو زیست سرمایه گذاری نیروگاه بادی در شهرستان خواف

شرکت پدیده مرو زیست سرمایه گذاری نیروگاه بادی در شهرستان خواف

شرکت پدیده مروزیست (سهامی خاص) از شرکت های تابعه گروه راه نو در سال ۱۳۸۶ ثبت گردید. در سال ۱۳۹۴ طبق رویکرد دولت در حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، اعلام نرخ های جذاب خرید تضمینی ۲۰ ساله برق تجدیدپذیر و از طرفی با توجه به پتانسیل بالای انرژی باد در منطقه خواف استان خراسان، این شرکت بعنوان مالک و سرمایه‌گذار، اولین طرح نیروگاه ۵۰ مگاواتی بادی خود را در منطقه سلامی شهرستان خواف با اخذ مجوز احداث از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) آغاز نمود. منطقه خواف بعنوان مستعدترین سایت پناور بادی ایران و خاورمیانه همواره مورد توجه شمار زیادی از سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بادی بوده است. طرح ۵۰ مگاواتی بادی این شرکت در حال حاضر در مرحله تامین مالی و ساخت می‌باشد. ماموریت این شرکت، تمرکز بر توسعه و احداث نیروگاه‌های بادی با بهره‌گیری از شرکتهای توانمند در حوزه مدیریت طرح، مشاوره، طراحی، نظارت و پیمانکاران ادامه می‌دهد.