سرمایه‌گذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر

افزایش دمای کره زمین، توافق‌نامه‌های زیست محیطی کاهش انتشار آلاینده‌ها، تبعات اجتماعی استفاده بیش از پیش سوخت‌های فسیلی، استراتژی کشور در افزایش ظرفیت سبد تامین برق از محل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ریسک پایین سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت نیروگاهی تجدیدپذیر در ایران ما را بر آن داشت تا در یکی از مستعدترین مناطق بادی ایران، شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی اقدام به مطالعات، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۵۰ مگاوات نماییم. هم اکنون فاز ساخت این پروژه در حال پیشبرد می‌باشد.

پروژه ها

نیروگاه بادی 50 مگاوات
نیروگاه بادی 50 مگاوات
پروژه ۵۰ مگاواتی بادی سلامی (خواف)
شرکت پدیده مرو زیست سرمایه گذاری نیروگاه بادی در شهرستان خواف
شرکت پدیده مرو زیست سرمایه گذاری نیروگاه بادی در شهرستان خواف
پروژه تک واحدی ۶۶۰ کیلوواتی خرگرد (خواف)